عایق ساندویچ پانل

ویلا مدرن پیش ساخته
ویلا مدرن پیش ساخته
اسفند ۱, ۱۳۹۶
کانکس از نظر فنی
تعريف كانكس از نظر فنى
اسفند ۳, ۱۳۹۶
نمایش همه

عایق ساندویچ پانل

عایق ساندویچ پانل

عایق ساندویچ پانل

عایق ساندویچ پانل

از جمله عایق ساندویچ پانل که برای یک ویلا پیش ساخته لازم می باشد، عایق حرارتی و عایق صوتی می باشد. اما از دیگر موارد مورد نیاز، عایق در مقابل حشرات موزی می باشد تا در صورت لزوم، از این ویلا پیش ساخته بتوان در جنگل ها و مراتع مرفع تر نیز استفاده نمود.

ساندویچ پانل با عایق لازم

ساندویج پانل با عایق لازم

عایق جنگلی ساندویچ پانل

عایق جنگلی ساندویچ پانل

 

عایق مرتعی ساندویچ پانل

عایق مرتعی ساندویچ پانل

 

کانکس مسکونی با عایق لازم

کانکس مسکونی با عایق لازم

ساندویچ پانل

عایق ساندویچ پانل

کانکس مسکونی

 

عایق سرما ساندویچ پانل

عایق سرما ساندویچ پانل

 

می توانید از بخش های دیگر نیز بازدید نمایید: