ویلا مدرن پیش ساخته

اسفند ۳, ۱۳۹۶
کانکس از نظر فنی

تعريف كانكس از نظر فنى

تعريف كانكس از نظر فنى و جنس مصرفى برای تعريف كانكس از نظر فنى می توانید این صفحه را مطالعه نمایید: کانکس به سازه ای فلزى […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶
ویلا مدرن پیش ساخته

ویلا مدرن پیش ساخته

ویلا مدرن پیش ساخته در گذشته اگر به کسی گفته می شد ما در کانکس زندگی می کنیم، یک اتاقک فلزی در برابر چشمان او ظاهر […]