کانکس

اسفند ۳, ۱۳۹۶
کانکس از نظر فنی

تعريف كانكس از نظر فنى

تعريف كانكس از نظر فنى و جنس مصرفى برای تعريف كانكس از نظر فنى می توانید این صفحه را مطالعه نمایید: کانکس به سازه ای فلزى […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل چرا به اینگونه کانکس ها ساندویچ پانل می گویند؟ چرا ساندویچ؟ دلیل اصلی آن این است که این کانکس ها از ترکیبات سرک و […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
خانه کانتینری

خانه کانتینری

خانه کانتینری امروزه تکنولوژی دیگری در کنار بتون و میل گرد برای ساختن خانه معرفی شده است، و آن ساخت خانه پیش ساخته با کمک کانکس […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
ویلا پیش ساخته و کانکس مسکونی

کانکس مسکونی

کانکس مسکونی و ویلا پیش ساخته یکی از دغدغه های مناطق شمالی و مرتفع ساخت و ساز و انتقال منابع به این مناطق عبور سخت می […]